بالاترین تراز تجاری مناطق آزاد کشور مربوط به منطقه آزاد ارس است


تبریز – ایرنا – معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه مثبت ترین تراز تجاری مناطق آزاد کشور متعلق به این منطقه است، اعلام کرد: تراز تجاری منطقه آزاد ارس مثبت ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022185/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری