بافتن کلاه از نمد آشوب‌ها


تهران – ایرنا – ​​​​​​حملات به دولت وارد مرحله جدیدی شده است. پس از به پایان رسیدن مرحله آشوب و هویدا شدن اثرات منفی اغتشاشات برای اقتصاد ایران حالا نوبت به چهره‌های سیاسی و اقتصادی دولت قبل رسیده تا وارد میدان شوند و از نمد آشوب‌ها برای خود کلاهی ببافند و درصدد سفیدشویی عملکرد خود و دولت متبوعشان برآیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976478/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری