بازگشت نیروی کار به اروپا

بانک مرکزی اروپا دریافت که در سال‌های اخیر، سهم فزاینده‌ای از شاغلان جدید در منطقه یورو قبلا غیرفعال بودند در صورتی که این تغییر ناشی از شوک عرضه مثبت به جای تقاضا برای کارگران بسیار ماهر باشد می‌تواند تنگنای بازار کار را کاهش دهد و به تعدیل رشد دستمزد کمک کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070401985/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که اروپا به تازگی شاهد بازگشت قدرتمند نیروی کار است.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که نیروی کار در یک سال و نیم گذشته افزایش یافته و منبع اصلی رشد آن، جریان شدید افرادی که به نیروی کار می‌پیوندند و نه کاهش شدید تعداد بیکاران است.

این سازمان با استناد به داده‌های ماه ژوئن ۲۰۲۳ گفت که نیروی کار از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته و بر اساس آن حدود ۳.۸ میلیون نفر بالاتر از ژانویه ۲۰۲۰ بوده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری