بازگشت نرخ دلار به کانال ۴۸ هزار تومان


تهران – ایرنا – قیمت دلار در بازار غیررسمی امروز وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170740/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86