بازگشت قطار واگذاری اموال مازاد بانکی به ریل قانونی


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم بوده است، اعلام کرد: اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969620/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری