بازنگری در آیین‌نامه فعالیت دفاتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل

در صورتی که در کارگاهی از طرح طبقه‌بندی مشاغل عدول شود یا انحرافی صورت گیرد، کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل که نمایندگان خود نیز در آن حضور دارند برساند. این کمیته موظف است نسبت به استماع اظهارات و شکایات کارگران از انحراف از طبقه‌بندی مشاغل که به تایید وزارت کار رسیده است اقدام کند و در صورتی که به هر دلیل یا به هر نحوی پاسخگوی مشکلات کارگران نباشد و رسیدگی نکند، موضوع در گام بعد باید به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده شود.

آیین­‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، صدور مجوز تاسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنها برای انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل براساس مفاد این آیین‌نامه به عنوان کارشناس طبقه‌بندی مشاغل مورد تائید قرار گیرد و در مورد موسسات، صدور مجوز تاسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی،عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. همچنین کارگران با قراردادهای موقت در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست. این طرح در کارگاه‌هایی به اجرا در می‌آید که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری پس از طی مراحل قانونی آبان ماه امسال در سیصدوبیستمین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید.

به گفته وی با بازنگری آیین­‌نامه مذکور، زمینه تحقق اهداف و برنامه­‌های تحولی وزارت کار، سهولت در نحوه اخذ مجوز، رفع انحصار در حوزه مجریان طرح­‌های طبقه‌­بندی مشاغل، شفاف‌­سازی فرآیندهای نظارتی، ارتقای شایستگی­‌ها و صلاحیت حرفه­‌ای مجریان و استفاده از تمام ظرفیت‌­های علمی و کارشناسی موجود در سطح جامعه فراهم می‌شود.

همچنین تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران) نیز می‌توانند با رعایت ضوابط این آیین‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام کنند.

دفاتر مشاوره فنی در واقع موسساتی هستند که صرفا به منظور انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها و اخذ مجوز از ‌وزارت کار توسط یک یا چند کارشناس طبقه‌بندی مشاغل فعالیت‌ ‌می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090704581/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84

با بازنگری آیین­‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری،زمینه تحقق اهداف و برنامه­‌های تحولی وزارت کار،سهولت در نحوه اخذ مجوز، شفاف‌­سازی فرآیندهای نظارتی، ارتقای شایستگی­‌ها و صلاحیت حرفه­‌ای مجریان و استفاده از تمام ظرفیت‌­های علمی و کارشناسی موجود در سطح جامعه فراهم می‌شود.در همین راستا احمد غریوی ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از بازنگری آیین­‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری خبر داده و گفته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار،صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح­‌های طبقه­‌بندی مشاغل در کارگاه‌­ها می­‌پردازند باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.بر همین اساس با هدف تسریع در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار و پس از اخذ نظر و پیشنهادات کانون­‌های عالی کارگری و کارفرمایی، مدیران‌کل اجرایی و سایر کارشناسان و صاحب­‌نظران، آیین­‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گرفت.

طبق قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند و کارفرمایان ملزم‌ هستند در راستای ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود،اقدام کنند.