بازدید وزیر اقتصاد از رصدخانه اقتصاد ایران

بازدید وزیر اقتصاد از رصدخانه اقتصاد ایران


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) از رصدخانه اقتصاد ایران بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85475819/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری