بازدید دستغیب از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور

این اقدام دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق اهدافی نظیر نظارت مستقیم و به موقع، آینده نگری، گره گشایی و صیانت از شجاعت مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی انجام پذیرفت.

تمامی مدیران کل دیوان محاسبات کشور در استان ها نیز با دستور رییس کل این نهاد نظارتی در تامین منابع عمومی مرتبط با پرداخت های عمرانی پایان سال در راستای تحقق اهداف ساختار بودجه مشارکت داشتند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به همراه معاونین فنی و حسابرسی و حقوقی این نهاد نظارتی با حضور در سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، آخرین تحولات اقتصادی و بودجه ای کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدیدها اولین گام اجرایی اصلاح ساختار بودجه در راستای منویات مقام معظم رهبری با پیشنهاد ساز و کار اجرایی تخصیص اعتباری و عملیات مالی مرتبط با فاکتورینگ برای تامین منابع مورد نیاز استان خوزستان و ایلام در راستای اجرای بند م تبصره ۲ قانون بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب، در این بازدید که به منظور نظارت بر اجرای بودجه صورت گرفت، با بررسی منابع و مصارف، علاوه بر پایش مستقیم عملکرد و توجه ویژه به مشکلات متولیان نظام مالیه عمومی و تصمیم گیران اقتصادی، بر لزوم حل مشکلات مرتبط با تامین منابع عمومی دولت و انجام پرداخت های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی، تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010803645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1