بازدید از خودروهای خارجی مزایده‌ای تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد

بازدید از این خودروها در استان‌های بوشهر، خوزستان، مازندران، تهران، هرمزگان، فارس، قم، گیلان و آذربایجان شرقی انجام می‌شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، هم‌زمان با دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر فروش خودروی سواری وارداتی رسوبی از طریق مزایده، با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان ستادی و استانی اموال تملیکی و با همکاری مرجع محترم قضایی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط مزایده ۱۰۶۲ خودروی رسوبی وارداتی به شماره ۵۶۵ از روز چهارشنبه گذشته کلید خورد و متقاضیان تا روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه در ۹ استان می‌توانند از این خودروها بازدید به عمل‌آورند و سپس تا تاریخ ۱۵ مهرماه پیشنهادها قیمتی خود را در سامانه ستاد الکترونیکی دولت به ثبت برساند.

برای شرکت در این مزایده الزامات قانونی وجود دارد که تمامی شرایط آن در تارنمای اموال تملیکی و سامانه ستاد الکترونیک دولت قابل‌مشاهده است. همچنین روز ۱۶ مهرماه نتایج و برندگان مزایده با حضور نمایندگان نهادهای مسئول و نظارتی اعلام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84901179/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری