بازار کار آمریکا از تحلیلگران پیشی گرفت

از سوی دیگر، مشاغل اضافه شده برای ماه فوریه با ۵۰۰۰ از ۲۷۵ هزار به ۲۷۰هزار کاهش یافت.

در همین حال، نرخ بیکاری از ۳.۹ درصد در ماه فوریه به ۳.۸ درصد در ماه مارس کاهش یافت. تخمین بازار برای این رقم ۳.۹ درصد اعلام شده بود.

انتظار بازار برای حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی افزایش ۲۱۲ هزار شغل در ماه گذشته بود.

ایالات‌متحده در ماه مارس تعداد ۳۰۳هزار شغل ایجاد کرد که بیش از انتظار تحلیلگران اقتصادی بود.

به نقل از بیزنس، در بیانیه وزارت کار آمده است: «هر دو نرخ مشارکت نیروی کار با رقم ۶۲.۷ درصد و نسبت اشتغال به جمعیت با رقم ۶۰.۳ درصد، در ماه مارس تغییر چندانی ثبت نکردند».

به گزارش ایسنا، وزارت کار اعلام کرد که اقتصاد ایالات‌متحده در ماه مارس ۳۰۳ هزار شغل ایجاد کرد که بسیار بیشتر از تخمین‌های بازار است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011808423/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA