بازاریابی و فروش محصولات مشکل اصلی عشایر و روستاییان

وی با بیان اینکه در زمان انقلاب ۷۶ درصد جمعیت روستایی  و ۲۴ درصد جمعیت شهری داشتیم اما امروزه این عدد برعکس شده است، گفت: روستاها کانون تولید بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی هستند. اگر در طول این سال‌ها توجه ویژه‌ای به نقش زنان روستایی کرده بودیم با مهاجرت روستا به شهر مواجه نبودیم و روستاهای مولد، از  چرخه تولید خارج نمی شدند.

به گفته وی متاسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب نقش زنان روستایی و عشایری در وجوه مختلف کمتر به جامعه معرفی شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اضافه کرد: اگر امروز افزایش ۱۰۰ میلیون تنی مواد غذایی را داریم بخش قابل توجهی از این افزایش تولید بر عهده زنان روستایی و عشایری است.

وی با بیان اینکه ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی ۸۰ درصد است، گفت: مهمترین رسالت سازمان تات ساماندهی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آموزشی و پژوهشی در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه روستاها کانون تولید بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی هستند، گفت: بخشی از تولیدات زنان روستایی و عشایری به کشورهای اروپایی و حتی کانادا صادر می‌شود. اما مشکل اصلی در زمینه بازار و بازاریابی است.

وی عنوان کرد:حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور یعنی ۱۰ میلیون نفر را زنان روستایی تشکیل می دهند و ۵۰۰ هزار  نفر نیز زنان عشایری هستند.

به گزارش ایسنا مجتبی خیام نکویی در هفتمین همایش ملی روز جهانی زنان روستایی با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بخش کشاورزی تامین امنیت غذایی پایدار است، گفت: در زمان پیروزی انقلاب تولیدات محصولات کشاورزی در کشور ۲۵ میلیون تن و جمعیت  نیز ۳۶ میلیون نفر بود، اما امروزه میزان تولیدات کشاورزی ۵ برابر شده و به ۱۲۵میلیون تن رسیده و جمعیت نیز ۸۷ میلیون نفر شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072316019/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86

نکویی تصریح کرد:۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می شود و سهم زنان عشایری در تولید این میزان گوشت قرمز  قابل توجه است. همچنین زنان عشایر و روستایی در افزایش تولید محصولات زراعی، باغی، شیلاتی، محصولات لبنی، عسل نیز نقش مهمی دارند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد:ظرفیت های بسیاری در حوزه زنان روستایی و عشایری وجود دارد که باید به نحو مطلوب از آن استفاده کنیم و همچنین بایستی حمایت‌های بیشتری در این بخش داشته باشیم.

نکویی افزود:باید کمک کنیم که معادله مهاجرت معکوس شود و خانواده‌های روستایی به عنوان حافظ و نگهدار روستاها و کانون امنیت غذایی باشد.