بار مالیات به سمت ثروتمندان و پرمصرف‌ها هدایت می‌شود/معافیت مالیاتی سفره مردم


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جیب مردم نیست بلکه از ثروتمندان و پرمصرف‌ها گرفته خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361874/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری