بار افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش فراریان سابق است


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد اعلام کرد: سیاست مالیاتی دولت متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398121/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری