بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام خمینی (ره) ۲۳ درصد رشد داشت


اهواز- ایرنا- سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: بارگیری کالاهای غیرنفتی در بندر امام خمینی(ره) از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153380/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA