بادی و خورشیدی از برق آبی جلو زدند

طی یک دهه گذشته، چین از آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی تجدیدپذیر پیشی گرفته است. نرخ رشد تجدیدپذیرها در چین طی یک دهه گذشته، از همه ۱۰ کشور مصرف کننده برتر، بالاتر بوده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هر چند تجدیدپذیرها، به رشد سریع ادامه می‌دهند اما پایه کوچکی در مقایسه با سوخت‌های فسیلی دارند. بر این اساس، چالشی که دنیا با آن روبروست، این است که  مصرف انرژی به طور کلی، با روند سریع‌تری نسبت به رشد تجدیدپذیرها، افزایش پیدا می‌کند.

مصرف برق خورشیدی، ۲۶۳ تراوات ساعت معادل ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و از افزایش ۲۵۱ تراوات ساعت نیروی بادی، سبقت گرفت. نیروی بادی حدود ۶۰ درصد سهم بیشتری در تولید جهانی برق نسبت به نیروی خورشیدی دارد اما رشد نیروی بادی در یک دهه گذشته، نصف نرخ رشد نیروی خورشیدی بوده است.

در مجموع، ۱۰ کشور مصرف کننده بزرگ تجدیدپذیرها، سهم ۷۶ درصدی در مصرف انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ داشتند. تنها تفاوت، تغییر جایگاه فرانسه و ایتالیا بوده است.

به گزارش ایسنا، طی یک دهه گذشته، نرخ رشد جهانی انرژی تجدیدپذیر، از هر منبع انرژی دیگری بالاتر بوده است. طی این مدت، تجدیدپذیرهای مدرن (بجز برق آبی و ژئوترمال)، با میانگین نرخ رشد سالانه ۱۲.۶ درصد، رشد بسیاری سریعی داشته‌اند. تجدیدپذیرها تنها گروه انرژی بوده‌اند که طی یک دهه گذشته، رشد دو رقمی داشته‌اند.

در سطح جهانی، برق آبی ۶.۷ درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود اختصاص داد، در حالی که سهم نیروی بادی و خورشیدی، ۷.۵ درصد بود زیرا میانگین رشد سالانه برق آبی ۱.۸ درصد است که کندترین نرخ رشد در یک دهه گذشته و بسیار پایین‌تر از نرخ رشد این تجدیدپذیرها است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070100623/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF

برق آبی عقب افتاد

رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ از برق آبی پیشی گرفت که به منزله تغییر در الگوهای مصرف انرژی جهانی است.

در سال ۲۰۱۰، جهان ۱۰.۶ اگزاژول انرژی تجدیدپذیر مصرف کرد. در سال ۲۰۲۲، این رقم به ۴۵.۲ اگزاژول رسید. افزایش ۵.۲ اگزاژولی مصرف تجدیدپذیرها در سال ۲۰۲۲، افزایش بی‌سابقه‌ای برای یک سال بود و رکود جدیدی در مصرف انرژی تجدیدپذیر در یک سال، بر جای گذاشت.

نیروی بادی و خورشیدی به اتفاق هم، ۳۴۲۸ تراوات ساعت برق در سال ۲۰۲۲ تولید کردند. این رقم در سال ۲۰۱۰، تنها ۳۸۰ تراوات ساعت بود. سهم نیروی بادی و خورشیدی از تولید برق، به ۱۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید.

صدرنشینی چین

برق آبی که در گزارش «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۳»، به عنوان یک بخش جداگانه در نظر گرفته شده است، با نرخ بسیار آهسته‌تری نسبت به تجدیدپذیرهای مدرن مانند نیروی بادی و خورشیدی، در سطح جهانی رشد می‌کند. مصرف جهانی برق آبی در سال میلادی گذشته، ۴۰.۷ اگزاژول بود که ۰.۷ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۱ بود. با این حال، مصرف جهانی برق آبی در سال ۲۰۲۲ برای نخستین بار تاکنون، از مصرف نیروی بادی و خورشیدی کمتر بود و پیش بینی می‌شود امسال، تجدیدپذیرهای مدرن در مصرف کلی، از برق آبی سبقت بگیرند.