اینفوگرافیک / چرا عضویت ایران در بریکس مهم است؟

در شرایطی که تولید ناخالص داخلی اعضای بریکس در سال 2023 و برای اولین بار از گروه G7 پیشی گرفته است، ایران رایزنی‌های گسترده‌ای را برای عضویت در این گروه انجام داده است.

اینفوگرافیک / چرا عضویت ایران در بریکس مهم است؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031308835/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گرافیک: پدرام آقایی

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری