اینفوگرافیک / پتروشیمی گچساران ایرانی‌ترین الفین کشور

کارخانه پتروشیمی گچساران با هدف تأمین خوراک مجتمع‌های زیرمجموعه پتروشیمی باختر (در مسیر خط لوله سراسری اتیلن غرب) و مجتمع‌های پتروشیمی منطقه دنا راه‌اندازی شد تا محصول اتیلن گرید پلیمری تولیدی در پتروشیمی گچساران به طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر به‌عنوان خوراک چهار پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت انتقال می‌یابد. به محصولات این کارخانه پتروشیمی «الفین» می‌گویند، این واژه را یکی از انواع بارفتارهای ترکیبی و ساخته دست انسان می‌دانند که از دو ماده شیمیایی اتیلن و پروپیلن گرفته می‌شود. در این اینفوگرافیک ۱۲ مورد از حساس‌ترین تجهیزات ساخت داخل کشور در این کارخانه را مشاهده می‌کنید.

گرافیک: نگین نصراللهی

اینفوگرافیک / پتروشیمی گچساران ایرانی‌ترین الفین کشور

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818547/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری