اینفوگرافیک/ مجلس یازدهم در حوزه صنعت و انرژی چه کرد؟

گرافیک: نگین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120906368/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اینفوگرافیک/ مجلس یازدهم در حوزه صنعت و انرژی چه کرد؟

مجلس یازدهم در چهار سال عملکرد خود مصوبات متعددی را مورد توجه قرار داده و تصویب کرده است، از جمله این اقدامات می‌توان به قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد.