اینفوگرافیک/ سد قیزقلعه سی؛ نماد توانمندی متخصصان ایرانی در سدسازی

اینفوگرافیک/ سد قیزقلعه سی؛ نماد توانمندی متخصصان ایرانی در سدسازی

سد «قیزقلعه سی» بر روی رودخانه مرزی ارس، سومین سد مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور بهره‌برداری مشترک از آب و انرژی این رودخانه احداث و اکنون پس از نزدیک به ۱۹ سال آماده بهره‌برداری است تا در کنار جلوگیری از هدر رفت آب و تولید برق پلی برای مستحکم‌تر کردن روابط میان ۲ کشور باشد.

گرافیک: ایسنا

منبع: https://www.isna.ir/news/1403023022319/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%B2%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C