اینفوگرافیک / از رکود تا احیای واحدهای تولیدی و صنعتی

گرافیک: نگین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051610063/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8Cبخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی که در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه و بعضا ظرفیت آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد یا راکد شده بودند، سال گذشته بار دیگر به چرخه تولید برگشتند. در این اینفوگرافیک علاوه بر ارائه آماری از واحدهای احیا شده، برخی مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن‌ها مواجه هستند را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک / از رکود تا احیای واحدهای تولیدی و صنعتی

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری