ایران و امارات توافقنامه حمایت سرمایه‌گذاری امضا می‌کنند


تهران – ایرنا – در دیدار وزیران اقتصادی ایران و امارات مقرر شد توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری و همچنین اجتناب از مالیات مضاعف توسط دو وزیر نهایی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147813/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF