ایران میزبان دهمین اجلاس روسای گمرکات اکو شد


تهران- ایرنا- میزبانی از دهمین اجلاس شورای روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو (CHCA) و نهمین نشست کمیته ترانزیت گمرکی به جمهوری اسلامی ایران محول شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177545/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF