ایران علاقمند به مشارکت در طرح‌های بانک توسعه اسلامی برای پاکستان است


اسلام‌آباد – ایرنا – وزارت امور اقتصادی پاکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم مناسبات دوجانبه در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای پیوستن به طرح‌های بانک توسعه اسلامی در پاکستان ابراز علاقه‌مندی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139481/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86