ایران بدهکارترین کشور جهان است؟


تهران- ایرنا- با وجود اینکه طبق گزارش‌های بین‌المللی، ایران جزو ۱۰ کشور ابتدایی از نظر کمترین میزان بدهی خارجی است اما برخی رسانه‌ها با وارونه جلوه‌دادن نتایج این گزارش‌ها سعی در سیاه‌نمایی و ایجاد موج ناامیدی در کشور دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85266871/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری