ایجاد و ترویج تصویر مثبت اقتصادی، لازمه مهار تورم است


تهران- ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که تصویر مثبت اقتصادی را ایجاد و در جامعه ترویج ندهیم، مهار تورم و کنترل نقدینگی محقق نمی‌شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85363540/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری