ایجاد همگرایی بین نظام آموزش و سیاستگذاری ضروری است

وی اظهار داشت: به لحاظ نظری مخالف هستیم که سهام دولت در شرکت‌هایی مانند صنعتی، معدنی، ‌بیمه، پتروشیمی در اختیار برخی نهادهایی قرار گیرد، زیرا ممکن است در اداره خود تخصصی نداشته باشند، در حالی که این شرکت‌ها به مجموعه‌هایی تعلق دارد که هم سرمایه و هم توان مدیریت دارند. حال سوال این است که سیاستگذاری اقتصادی باید چگونه عمل کند که هم بدهی دولت به این مجموعه‌ها پرداخت شود و هم اداره این شرکت‌ها به بهترین نحو انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818794/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در مراسم افتتاح مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی، گفت: در اقتصاد کشور با مساله شکاف نظام سیاستگذاری و آموزش روبه رو هستیم و پیوند بین سرفصل‌های آموزشی با تجارب اقتصادی ضعیف است و نظام آموزشی مشغول موضوعاتی است که هیچ ارتباطی با سیاستگذاری اقتصادی ندارد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال تکلیف شده است که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید باید پرداخت شود. سال گذشته هم در قانون بودجه تکلیف شده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت بابت رد دیون دولتی واگذار شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از ابزارها و قالب‌هایی که این شکاف را کاهش می‌دهد، دوره کارآموزی و مدرسه تابستانه است که در دنیا نیز کاربرد دارد. 

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با افتتاح مدرسه تابستانه اقداماتی از این دست هر سال به‌تناوب ادامه داشته باشد و دانش‌آموختگان با تحصیلات تکمیلی به سیاستگذاری اقتصادی کمک کرده و خروجی تحقیقات انجام شده برای ارتقای سیاستگذاری‌ها باشد. 

وی تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید نیروی انسانی گره‌گشا و حلال مسائل تربیت کنند. 

مخالف واگذاری سهام دولت بابت رد دیون هستیم

خاندوزی با اشاره به ضعف در اجرای سیاست‌ها، گفت: در نظام سیاست‌گذاری بسیاری از بایدها و نبایدها را تصویب می‌کنیم، اما در اجرا ضعف داریم و اهداف تعیین شده محقق نمی‌شود. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری