ایجاد میز واکنش سریع برای حل و فصل مسائل فعالان بزرگ اقتصادی


تهران-ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد میز واکنش سریع برای حل و فصل مسائل فعالان بزرگ اقتصادی و مودیان خوش‌حساب مالیاتی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85271885/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری