اولین رویداد ملی فبین فود

اولین رویداد ملی فبین فود

اولین رویداد ملی فبین‌فود امروز ۱۳ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲۳ با حضور «شقایق حق‌جوی جوانمرد»، رئیس مرکز توسعه فناوری‎‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و «مسعود ابراهیمی»، رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی در هتل پردیسان مشهد برگزار شد. در این رویداد قراردادهای همکاری میان برخی از صاحبان صنایع غذایی با پژوهشگران و اساتید دانشگاه امضا شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1403021310076/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AF