اولویت دولت کاهش فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی است

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در واکنش به گزارش روزنامه تعادل با عنوان « فشار سنگین تورم بر سفره بی‌پول‌ها» توضیح داد: دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت یکی از اولویت های اصلی خود را کاهش تورم و بهبود معیشت مردم قرار داد و روند نزولی نرخ تورم که طی ماه های اخیر آغاز شده موید این موضوع است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.روند تورم ماهانه نیز با اتخاذ سیاست‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم کاهشی شد و از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، هرچند در این مورد هم در ماه‌های اول سال روند افزایشی داشت اما در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

هر چند با مردمی کردن یارانه ها در ابتدا شوک قیمتی به وجود آمد و نرخ تورم افزایش یافت اما دولت سعی کرد با افزایش مبلغ یارانه نقدی هر نفر به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان تا حدی قدرت خرید افراد ضعیف جامعه را حفظ کند تا به مرور زمان نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد که نتایج آمارها نیز بیانگر کاهش تورم و موفقیت آمیز بودن این سیاست است.

البته نباید فراموش کرد که کاهش یکباره نرخ تورمی که سال ها است به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی از سوی دولت‌های گذشته آن گونه که برخی منتقدین انتظار دارند، شدنی نیست و نیازمند گذشت زمان است و دولت سیزدهم با تمام توان به دنبال تحقق این موضوع و بهتر شدن وضعیت معیشتی جامعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928703/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAدر حالی که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود اما با اتخاذ سیاست های اقتصادی از قبیل ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی که از سوی دولت در پیش گرفته شد، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی این شاخص کلان اقتصادی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری