اولویت‌های کشاورزی خوزستان زمینه ساز توسعه اقتصادی هستند


اهواز – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اجرایی شدن فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، طرح زراعت چوب، تکمیل زنجیره‌های ارزش خرما و شیلات، کشت گلخانه‌ای و آبیاری‌های زیر سطحی را از جمله اولویت مصوب شده کشاورزی خوزستان برشمرد و این اولویت‌ها را عامل تحول و توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241005/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری