اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی برای تخصیص اعتبارات/ ارائه راه‌حل برای مسائل کشور


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی برای تخصیص دقیق و هدفمند اعتبارات، گفت: اولویت در تخصیص اعتبارات با مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور و طرح‌های خاتمه یافتنی طی امسال و سال آینده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342740/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری