انواع سیگار و تنباکوی تولید داخل مشمول مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، فهرست مصادیق سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی پیرامون موضوع جزء ۲ بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043542/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری