انهدام یک باند فرار مالیاتی/ برخورد با هر نوع فساد اداری در حوزه مالیاتی


تهران – ایرنا – معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تأکید بر عزم جدی این سازمان در دفاع از حقوق عامه، از انهدام باند ارتشا و فرار مالیاتی در شهرستان دامغان استان سمنان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967858/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری