انضباط پولی در دولت سیزدهم به روایت آمارها/ مهار خلق پول بانک‌ها و چشم انداز نزولی تورم


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم علاوه بر کنترل کسری بودجه، توانست با اجرای سیاست‌های مختلف، خلق پول بانک‌ها را مهار کرده به طوری که رشد مانده تسهیلات بانکی از حدود ۵۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ این روند، شاهد دیگری بر کاهش شدن تورم به شمار می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129700/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7