انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک


تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و داده‌ای میان تمامی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398949/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری