اندونزی هم به پویش دلارزایی پیوست


تهران- ایرنا- حرکت بین‌المللی علیه سلطه دلار بر تجارت جهانی و جریان‌های سرمایه‌گذاری، کشورهای بیشتری را به سوی خود می‌کشاند به طوری که اندونزی هم به این پویش پیوسته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236510/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری