انحراف ۵ هزار تنی آرد با اجرای فاز اول هوشمندسازی احصا شد


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: انحراف ۵ هزار تنی آرد نانوایی‌ها با اجرای فاز اول هوشمندسازی توزیع آرد و نان احصا شد و در فاز دوم طرح، انحراف ۵ هزار تنی آرد از شبکه نانوایی‌ها حذف می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995604/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری