انجمن‌های علمی اقتصادی به کمک نخبگان و مخترعان بیایند


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فقدان آشنایی کافی نخبگان و مخترعان با شرایط بازار را از نکاتی دانست که انجمن‌های علمی مانند انجمن مالی اسلامی ایران و سایر انجمن‌های علمی باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001469/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری