انتقال ۳۸۰۰ پرونده مالیاتی به محل اصلی فعالیت شرکت‌ها

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، محمد جهانی کیا اظهار داشت: در راستای سیاست‌‏های تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و رویکرد کمک به تقویت بنیه‌های اقتصادی مناطق مختلف و در اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی و همچنین جزء (۲) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سازمان امور مالیاتی اقدام به انتقال پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی باشخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت به محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها نموده که در نتیجه آن، مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی نسبت به سهم هر استان از جمعیت کشور به‌حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸۱۷ پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912655/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7وی ضمن اشاره به رویکردهای حمایتی نظام مالیاتی از تولید و اشتغال آفرینی افزود: در اجرای این بند از قانون بودجه و همچنین به‌منظور رعایت مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست شرکت‌های مشمول، توسط ادارات کل ذی‌ربط شناسایی و جهت انجام هماهنگی‌های لازم به سازمان اعلام شد که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳۱۵ پرونده مالیاتی به ادارات مورد درخواست منتقل گردید.

وی افزود: در راستای اجرای این تکلیف قانونی، در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ نیز هزار و ۵۰۲ پرونده به استان‌‏های محل استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی انتقال‌یافته و در مجموع برای پرونده‌های مذکور رقمی معادل ۱۵ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در قالب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تعیین شده است.

جهانی کیا در خصوص ارقام مالیات این دسته از شرکت‌‏ها که پرونده آن‏ها به استان محل فعالیت شرکت انتقال‌یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۰ برای پرونده‌های مذکور در مجموع رقمی معادل ۶۰ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال در قالب مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تعیین گردیده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری