انتقال پرونده‌های مالیاتی به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها

مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد بیش از ۳۶۰۳ پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل شد. از این تعداد  ۲۳۱۵ مورد در سال ۱۴۰۰ و ۱۲۹۳ پرونده در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ جابه‌جا شده است.

وی همچنین تصریح کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح‌های (پروژه) واقع در هر استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده ۳۸ و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ منظور می‌شود.

جهانی کیا، افزود: در اجرای این بند از قانون بودجه و همچنین به‌منظور رعایت مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست شرکت‌های مشمول، توسط ادارات کل ذی‌ربط شناسایی و جهت انجام هماهنگی‌های لازم به سازمان اعلام شد که در سال ۱۴۰۰ مشخصات (۲۴۰۰) شرکت از ادارات کل دریافت شد. با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد (۲۳۱۵) پرونده معادل (۹۷) درصد به ادارات مورد درخواست منتقل و جابه‌جایی مابقی نیز در مراحل نهایی کار است که پس از پایان مهلت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی، وضعیت این پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی ایران، محمد جهانی کیا در این باره اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی نسبت به سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه عنوان داشت: در سه‌ماهه نخست سال جاری فهرست، (۱۵۲۷) شرکت احصاء شده است که از این تعداد بالغ بر (۱۲۹۳) فقره در سه‌ماهه اول منتقل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84852940/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری