انتقاد رئیس‌جمهور بولیوی از تحریم‌های آمریکا با تأکید بر دلارزدایی


تهران- ایرنا- لوئیس آلبرتو آرسه کاتاکورا در سخنرانی خود در شصت و دومین نشست سران کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای وابسته در شهر پورتو یواسو در آرژانتین، ضمن رد محدودیت‌های اِعمال‌شده از سوی آمریکا، بر کاهش وابستگی به دلار تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161203/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C