انتقاد از گزارش‌ سه‌ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات/ شبهه‌افکنی نکنید


تهران – ایرنا – عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تفریغ بودجه باید یک ساله باشد نه سه ماهه، زیرا گزارش‌های سه ماهه نمی‌تواند تصویر دقیقی از تخصیص اعتبارات به نمایش بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940977/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری