انتقاد از انتظار سه ساله تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه 


تهران- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در توئیتر، از انتظار سه ساله تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه انتقاد کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84980659/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری