انتشار گواهی اوراق سپرده خاص تصمیم دولت بود/ اختلافات شایعه است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتشار محدود گواهی اوراق سپرده خاص تصمیم ستاد اقتصادی دولت بود که بانک مرکزی آن را اجرایی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394308/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری