انتشار صورت‌های مالی ۸۵۲ شرکت دولتی تا مهر ماه


تهران- ایرنا- مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تا اولین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در مهر ماه ۸۵۲ شرکت شناسایی شد که این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968243/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری