انتشار صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی/ کارنامه مالی ۱۱۲۴ شرکت شفاف شد


تهران- ایرنا- در ادامه شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیر بورسی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیروز صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی دیگر منتشر شد و شفافیت صورت‌های مالی به ۱۱۲۴ شرکت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068904/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B5%DB%B2%DB%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری