انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، گام اول در مسیر اصلاح شرکت‌ها


تهران- ایرنا- انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت‌هاست، اکنون این تاریک‌خانه مهم بودجه در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078285/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری