انتشار دی‌اکسید کربن بخش انرژی رکورد زد

بر اساس گزارش رویترز، در سال ۲۰۲۳، سهم خودروهای برقی از فروش خودروهای جدید در سطح جهان، یک در پنج بود و به ۱۴ میلیون دستگاه رسیدند و ۳۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد کرد.

اقدامات برای جبران کاهش تولید برق آبی به دلیل خشکسالی شدید، عامل حدود ۴۰ درصد از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای معادل ۱۷۰ میلیون تن دی اکسید کربن بوده است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: توسعه جهانی فناوری پاک مانند بادی، خورشیدی و وسایل نقلیه برقی،  به مهار رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای که به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید، کمک کرد. اما بازگشایی اقتصاد چین، استفاده فزاینده از سوخت فسیلی در کشورهایی با تولید اندک برق آبی و بهبود سفرهای هوایی، به رشد کلی انتشار دی اکسید کربن منجر شد.

بررسی و تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی نشان داد انتشار جهانی دی اکسید کربن از انرژی، به میزان ۴۱۰ میلیون تن یا ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و به ۳۷.۴ میلیارد تن رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121208581/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

در چین که در حال احیا از قرنطینه‌های پاندمی کووید بود، انتشار گازهای گلخانه‌ای از انرژی به موازات رشد تقاضا برای انرژی، ۵.۲ درصد افزایش یافت. با این حال، چین در حدود ۶۰ درصد از رشد وسایل نقلیه برقی و نیروی خورشیدی و بادی جهان در سال ۲۰۲۳، مشارکت داشته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بدون در نظر گرفتن این عامل، انتشار گازهای گلخانه‌ای از صنعت جهانی برق در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد: انتشار دی اکسید کربن به جای این که برای عمل به اهداف اقلیمی جهانی توافق پاریس، به سرعت کاهش پیدا کند، به رکورد جدیدی رسیده است.

به گزارش ایسنا، دانشمندان می‌گویند اگر بخواهیم در سال‌های آینده به اهداف محدود کردن افزایش دما در جهان و جلوگیری از تغییرات اقلیمی غیرقابل کنترل، دست پیدا کنیم، کاهش چشمگیر انتشار دی اکسید کربن حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی، ضروری خواهد بود.

انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با انرژی در آمریکا، به میزان ۴.۱ درصد کاهش یافت و بخش عمده‌ای این کاهش، مربوط به بخش برق بود.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با انرژی جهانی در سال ۲۰۲۳، به دلیل افزایش استفاده از سوخت فسیلی در کشورهای دچار خشکسالی، به رکورد بالایی صعود کرد.

در اتحادیه اروپا، انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با بخش انرژی در سال میلادی گذشته، تقریبا ۹ درصد کاهش یافت که ناشی از افزایش تولید برق تجدیدپذیر و کاهش تولید برق زغال سوز و گازسوز بود.