امکان تحقق ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از سود سهام و مالیات علی‌الحساب

امکان تحقق ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از سود سهام و مالیات علی‌الحساب

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110503754/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

با نظارت دیوان محاسبات کشور، امکان تحقق ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از سود سهام و مالیات علی الحساب ۲۴۵۰ شرکت دولتی و شبه دولتی فراهم شد.

به گزارش ایسنا، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: نظارت مستمر این نهاد نظارتی بر جریان منابع ۳۳۴ شرکت دولتی و کنترل فعالیت‌های دارای آثار اقتصادی ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی و تحت کنترل دولت در سطح ملی و استانها، امکان تحقق صددرصدی منابع حاصل از سود سهام و مالیات علی الحساب شرکتها در دوره ده ماهه سال جاری را فراهم کرده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری