املاک راکد و مشاغل غیررسمی می‌توانند اهرم رونق اقتصاد باشند


تهران- ایرنا- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مشکل تمام کشورهای در حال توسعه، املاک راکد و بعضا بی‌سند و مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است که اگر این دو مورد حل شود بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041487/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری